Quản lý tài nguyên và môi trường

Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số khu vực miền Trung trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”

Hình 3-trao đổi, thảo luận

Mạng lưới cộng đồng dân tộc thiểu số miền Trung được thành lập với hai mục tiêu chính là: i) chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và ii) nâng cao năng lực, góp ý chính sách để đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng được giao rừng.

Chi tiết

Hoạt động “Xây dựng Mô hình Quản trị rừng bền vững – SFM dựa vào cộng đồng” tại thôn Tân Hối, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

DSC011611

Nhằm cải thiện và nâng cao năng lực cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, Dự án FLEGT khu vực miền Trung phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) và Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành xây dựng thí điểm 01 “Mô hình Quản trị rừng bền vững – SFM” dựa vào cộng đồng tại xã Hồng Bắc, huyện A Lưới - Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết

Chương trình truyền thông thay đổi hành vi (BCC) về FLEGT tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

111

Nhằm nâng cao nhận thức thông qua hoạt động giáo dục truyền thông về VPA-FLEGT tại cộng đồng địa phương, ngày 07/01/2015, Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) tổ chức chương trình truyền thông thay đổi hành vi về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) với 34 tham dự viên đến từ cơ quan kiểm lâm, các tổ chức xã hội, đoàn thể, nhóm cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng và cơ sở chế biến gỗ nhỏ tại các xã trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết

Hội thảo “ Tham vấn Luật bảo vệ phát triển rừng 2004” ở Thừa Thiên Huế

Ngày  11/11/2014, nẳm trong khuôn khổ  Chương trình hỗ trợ liên minh - Tổ chức  Oxfam Anh, Liên minh đất rừng (FORLAND) đã tổ chức hội thảo “Tham vấn cộng đồng và hộ gia đình về Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004”. Đây là hoạt động nghiên cứu nằm  nhằm  “Tham vấn về Luật BV&PTR 2004” do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) và Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên (CORENARM) phối hợp với Đại học Tây Nguyên thực hiện. Nghiên cứu này đã được triển khai trên địa bàn ba tỉnh: Đak Lak, Hòa Bình và Thừa Thiên Huế, hội thảo tại Huế là cơ hội để nhóm nghiên cứu chia sẻ, thống nhất các phát hiện trong quá trình khảo sát việc thực thi Luật BV&PTR 2004 và trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị gửi đến các cấp ra chính sách trong giai đoạn sửa đổi luật sắp tới.

Chi tiết

Tập huấn: Nâng cao kỹ năng truyền thông vận động chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp cho mạng lưới Liên minh đất rừng

Trong thời gian từ ngày 03/10 - 05/10/2014 với vai trò là tổ chức điều phối của mạng lưới Liên minh đất rừng(FORLAND), Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam(CRD) đã tổ chức khóa tập huấn về truyền trong vận động chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp cho các thành viên của mạng lưới FORLAND.

Chi tiết

Hội thảo “Tham vấn cộng đồng thu thập thông tin phục vụ cho tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định VPA/FLEGT”

5

Căn cứ vào những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo tham vấn, Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung có trách nhiệm tổng hợp và hoàn chỉnh các ý kiến nhằm đóng góp vào nội dung Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS) trong tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp đinh VPA/FLEGT dự kiến được ký kết và thực hiện từ tháng 10/2014

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ