Quản lý tài nguyên và môi trường

Hội thảo “ Tham vấn Luật bảo vệ phát triển rừng 2004” ở Thừa Thiên Huế

Ngày  11/11/2014, nẳm trong khuôn khổ  Chương trình hỗ trợ liên minh - Tổ chức  Oxfam Anh, Liên minh đất rừng (FORLAND) đã tổ chức hội thảo “Tham vấn cộng đồng và hộ gia đình về Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004”. Đây là hoạt động nghiên cứu nằm  nhằm  “Tham vấn về Luật BV&PTR 2004” do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) và Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên (CORENARM) phối hợp với Đại học Tây Nguyên thực hiện. Nghiên cứu này đã được triển khai trên địa bàn ba tỉnh: Đak Lak, Hòa Bình và Thừa Thiên Huế, hội thảo tại Huế là cơ hội để nhóm nghiên cứu chia sẻ, thống nhất các phát hiện trong quá trình khảo sát việc thực thi Luật BV&PTR 2004 và trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị gửi đến các cấp ra chính sách trong giai đoạn sửa đổi luật sắp tới.

Chi tiết

Tập huấn: Nâng cao kỹ năng truyền thông vận động chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp cho mạng lưới Liên minh đất rừng

Trong thời gian từ ngày 03/10 - 05/10/2014 với vai trò là tổ chức điều phối của mạng lưới Liên minh đất rừng(FORLAND), Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam(CRD) đã tổ chức khóa tập huấn về truyền trong vận động chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp cho các thành viên của mạng lưới FORLAND.

Chi tiết

Hội thảo “Tham vấn cộng đồng thu thập thông tin phục vụ cho tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định VPA/FLEGT”

5

Căn cứ vào những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo tham vấn, Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung có trách nhiệm tổng hợp và hoàn chỉnh các ý kiến nhằm đóng góp vào nội dung Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS) trong tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp đinh VPA/FLEGT dự kiến được ký kết và thực hiện từ tháng 10/2014

Chi tiết

Nâng cao nhận thức về quản lý bền vững tài nguyên nước

0320_nuoc

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng các địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của nguồn tài nguyên nước, quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt.

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ