Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
12

Huấn luyện giết mổ heo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Nam Giang

Từ ngày 15-22 tháng 11, tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) phối hợp với Trung tâm KTNN huyện đã tổ chức khóa huấn luyện về kỹ năng giết mổ heo cho 23 thành viên của các tổ hợp tác và hợp tác xã. Đây […]

09

Tập huấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh heo đen cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Nam Giang

Từ ngày 13-15 tháng 9, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” (dự án BMZ) tổ chức tập huấn lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh cho người hưởng lợi của dự án. Hoạt động do Hội phụ nữ huyện Nam Giang, […]

09

Tập huấn chăn nuôi heo và phòng trừ dịch bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Nam Giang

Từ ngày 11-13 tháng 9, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” (dự án BMZ) tổ chức tập huấn ‘’kỹ thuật chăn nuôi heo đen và phòng ngừa dịch bệnh’’ cho người hưởng lợi của dự án. Dự án đã tổ chức 7 […]

09

Truyền thông phòng chống dịch bệnh và tái đàn phát triển chăn nuôi heo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Nam Giang

Trong tháng 08 và đầu tháng 9, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã phối hợp với Ban quản lý dự án các xã và thị trấn tổ chức 9 đợt truyền thông về giới thiệu dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến […]

06

Tiêu độc, khử trùng để tái đàn chăn nuôi heo

Từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6/2021, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” đã tổ chức hướng dẫn kỹ năng cho cán bộ thú y xã và đại diện nhóm chăn nuôi và triển khai hoạt động tiêu độc khử trùng […]