Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
06

Tiêu độc, khử trùng để tái đàn chăn nuôi heo

Từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6/2021, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” đã tổ chức hướng dẫn kỹ năng cho cán bộ thú y xã và đại diện nhóm chăn nuôi và triển khai hoạt động tiêu độc khử trùng […]

05

Nâng cao kỹ năng cho cán bộ thú y cơ sở

Từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2021, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” (dự án BMZ) đã tổ chức khóa tập huấn “Thú y nâng cao” cho cán bộ thú y các cấp của huyện Nam Giang. Hoạt động này do […]

04

Tập huấn về sử dụng vi sinh vật bản địa và các chế phẩm vi sinh phục vụ chăn nuôi

Từ ngày 8 – 9/4, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nam Giang (KTNN) tổ chức 05 lớp tập huấn về sử dụng vi sinh vật bản địa (IMO) để chăn nuôi lợn […]

04

Truyền thông phòng chống dịch bệnh và tái đàn chăn nuôi

Từ ngày 10 đến 22/3/2021, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) đã kết hợp cùng với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nam Giang (KTNN) tổ chức 21 cuộc họp nhằm truyền thông về phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, hướng dẫn tái đàn và công tác xây dựng chuồng […]

12

Tập huấn nghiên cứu thị trường cho người dân

Từ ngày 23 đến 25 tháng 12, dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” (dự án BMZ) tổ chức 05 lớp tập huấn nghiên cứu thị trường cho người dân tại các xã Cà Dy, Chà Vàl, Tà Bhing, Tà Pơơ và thị […]