Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
04

Hội thi: Học sinh tìm hiểu Pháp luật về Quyền trẻ em

Tại Hương Vinh, Thị xã Hương Trà   Tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông:    

04

Ra mắt và lập kế hoạch Nhóm Hợp Tác Thúc Đẩy Quyền Trẻ em khu vực miền Trung

  12 thành viên tới từ các tổ chức xã hội của 4 tỉnh Quảng Bình – Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam đã cùng hợp tác thành lập nhóm!