Biến đổi khí hậu (DA)

Chia sẻ giải pháp trước Rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu

IMG_4049

“Chia sẻ các mô hình Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng Biến đổi khí hậu, cập nhật thông tin về Chính sách liên quan” là chủ đề Hội thảo do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung tổ chức vào ngày 27/12 tại thành phố Huế. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức Plan International tại Việt Nam và NORAD.

Chi tiết

Xây dựng tài liệu truyền thông tăng cường ứng phó Biến đổi khí hậu

IMG_0481

Ngày 13/11, hội thảo tham vấn “Tài liệu hóa sáng kiến truyền thông, tăng cường năng lực ứng phó biến đổi khí hậu” do Trung tâm nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) đăng cai tổ chức tại Hà Nội.

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ