Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
04

Biến đổi khí hậu: Tác động, thích ứng và chính sách nông nghiệp

  Chủ biên: PGS. TS Lê Đình Phùng & PGS.TS Hoàng Mạnh Quân NXB: NXB Nông nghiệp Thời gian: Năm 2013 Việt Nam là một trong 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và thời tiết cực đoan. Điều này đã ảnh hưởng rất […]