Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
12

Bộ công cụ giám sát đánh giá sự tham gia của trẻ em

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế trân trọng giới thiệu 6 tập sách trong bộ công cụ giám sát đánh giá sự tham gia của trẻ em do CRD dịch và in ấn. Bộ công cụ này trình bày cách thức giám sát và đánh giá sự […]

10

Báo cáo thường niên 2018

Thư ngỏ của Giám đốc! Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được thành lập từ năm 1995, hoạt động trên nhiều lĩnh vực: Sinh kế và nông nghiệp bền vững; Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Biến đổi khí hậu […]

07

Báo cáo đánh giá: Nhu cầu nâng cao năng lực của các bên liên quan cấp tỉnh

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ: NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN CẤP TỈNH NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ ĐỊNH NGHĨA GỖ HỢP PHÁP (LD), HỆ THỐNG ĐẢM BẢO GỖ HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM (VNTLAS) VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP (OCS) LỜI CẢM ƠN Khảo sát khả […]

07

Đánh giá khả năng đáp ứng và nhu cầu nâng cao năng lực của hộ kinh doanh gỗ trong tuân thủ hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam

Địa bàn nghiên cứu: tỉnh Đồng Nai  Tác giả: Tiến sỹ   Phan Triều Giang, Trung tâm Con người và Môi trường vùng Tây Nguyên (COPE)  Thời gian báo cáo: Tháng 6/2019 Tổng quan: Sau 7 năm đàm phán, vào tháng 10/2018, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã ký hiệp định Đối tác […]

10

Bản tin tiến độ dự án số 1: hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ yêu cầu gỗ hợp pháp

Từ tháng 4-9/2018, dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế” đã lập kế hoạch và phối hợp với hai đối tác Trung tâm Giáo dục và Phát triển và Trung […]