Cần tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật giám sát đầu tư của cộng đồng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tiêu đề Tuyển tư vấn  hỗ trợ kỹ thuật thí điểm quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.
Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)
Thời gian thực hiện Từ 15/3 – 10/7/2017
Hạn nộp hồ sơ 10/3/2017

 quyet-dinh-nghe-nghiep-1150x790

 1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ. Dự án được thực hiện tại hai xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) và xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông), và đây là 2 trong những xã điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế trong xây dụng nông thôn mới. Các mục tiêu của Dự án cụ thể như sau:

 • Đổi mới công tác kế hoạch hoá (KHH) trong xây dựng nông thôn mới theo hướng tăng cường sự tham gia của người dân;
 • Nâng cao năng lực và vai trò của các tổ chức Đoàn thể (TCĐT) địa phương trong giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM);
 • Nâng cao nhận thức của công chúng, nhất là người dân địa phương về các vấn đề liên quan đến XDNTM

Nghiên cứu về “Tăng cường cơ chế giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCĐ) trong XDNTM” được thực hiện trong năm thứ hai của dự án đã chỉ ra các vấn đề và yếu kém của công tác GSĐTCĐ như: thiếu cơ chế phối hợp giữa các bên; năng lực giám sát hạn chế; và thiếu hướng dẫn giám sát cụ thể. Trong khi đó, Ban chỉ đạo dự án luôn đề cao vai trò và sự cần thiết của GSĐTCĐ trong XDNTM.

Trong năm thứ 3, dự án đã xây dựng và áp dụng thí điểm một mô hình GSĐTCĐ tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. Trong phạm vi mô hình này, dự án đã hỗ trợ thành lập Ban GSĐTCĐ, xây dựng và giới thiệu tài liệu hướng dẫn GSĐTCĐ, và tập huấn nâng cao năng lực cho Ban GSĐTCĐ. Ban giám sát đã đi vào hoạt động, đã phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời 05 sai phạm trong thực hiện đầu tư công ở địa phương.

Tuy nhiên, các bên tham gia đề xuất cần có sự cải tiến về công cụ giám sát để người dân có trình độ thấp cũng sử dụng dễ dàng và chỉnh sửa lại nội dung hướng dẫn thực hiện giám sát cộng đồng cho sát thực tiễn ở địa phương. Thêm nữa, với mục tiêu đặt ra là thể chế hóa quy trình GSĐTCĐ để áp dụng rộng rãi trên toàn tỉnh, dự án cần mở rộng thí điểm mô hình này ở một xã khác ở miền núi trước khi tiến hành đúc rút hoàn thiện và thể chế hóa qui trình. Vì vậy, dự án sẽ chọn 2 xã mới đang thực hiện các hoạt động đầu tư công để tiếp tục thí diểm mô hình, cụ thể: hướng dẫn về quy trình GSĐTCĐ; thành lập Ban GSĐTCĐ; và hỗ trợ để Ban giám sát vận hành.

Dự án đang tổ chức tuyển chọn tư vấn để hỗ trợ kỹ thuật cho chính quyền và người dân các xã ngoài cùng dự án thực hiện tốt hoạt này.

 1. Mục tiêu hoạt động:
 • Phối hợp với Sở kế hoạch & Đầu tư; UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cấp và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn quy trình GSĐTCĐ trong xây dựng NTM và hướng dẫn 02 xã mới ngoài vùng dự án thí điểm theo tài liệu xây dựng;
 • Hỗ trợ các Ban GSĐTCĐ trong quá trình thực hiện hoạt động.
 1. Phương pháp tiếp cận:
 • Sử dụng kết hợp các phương pháp để huy động tối đa sự tham gia của các bên liên quan trong việc nâng cấp quy trình GSĐTCĐ và tổ chức thí điểm.
 1. Nhiệm vụ cụ thể:
 • Nâng cấp quy trình GSĐTCĐ (có tham vấn cán bên liên quan) trước khi thí điểm;
 • Phối hợp với UBMTQVN tỉnh trong việc chọn xã thí điểm;
 • Thúc đẩy 02  thành lập thí điểm thành lập Ban GSĐTCĐ;
 • Tập huấn quy trình GSĐTCĐ cho thành viên Ban GSĐTCĐ của 02 xã;
 •  Hỗ trợ Ban GSĐTCĐ tổ chức giám sát các công trình đầu tư công theo quy trình xây dựng;
 • Tổ chức đánh giá và hoàn thiện quy trình GSĐTCĐ cấp xã, thôn sau giám sát;
 • Viết báo cáo tư vấn kết thúc thí điểm (nhấn mạnh Bài học KN).
 • Số công đề nghị: 08 công
 1. Thời gian thực hiện: từ 15/3 đến 10/7/2017
 2. Sản phẩm yêu cầu và thời gian bàn giao
 • Tài liệu hướng dẫn Quy trình GSĐTCĐ trong XDNTM được nâng cấp: trước 31/3/2017
 • 02 quyết định thành lập GSĐTCĐ của 02 xã thí điểm: trước 15/4/2017
 • Các quy chế và kế hoạch giám sát của 02 Ban GSĐTCĐ: trước 20/4/2017
 • Báo cáo tư vấn kết thúc thí điểm: trước 10/7/2017
 • Quy trình GSĐTCĐ trong XDNTM được hoàn thiện: trước 10/7/2017
 1. Tổ chức quản lý
 • Tư vấn sẽ làm việc dưới sự ủy thác của CRD. Tư vấn liên lạc và báo cáo tới điều phối viên của dự án IA;
 • CRD cung cấp các thông tin và hỗ trợ kỹ thuật liên quan để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ;
 • Tất cả sản phẩm giao nộp thuộc quyền sở hữu của CRD.
 1. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực
 • Bằng đại học trở lên chuyên ngành liên quan;
 • Kỹ năng tổ chức, điều hành và thúc đẩy tốt;
 • Am hiểu các vấn đề kinh tế – xã hội của địa phương thực hiện dự án;
 • Thái độ hợp tác, tôn trọng cộng đồng và các cơ quan đối tác liên quan;
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thực hiện các hoạt động đánh giá và giám sát liên quan;
 1. Tuyển chọn tư vấn
 • Ứng cử viên được chọn dựa trên các tiêu chí sau:
 • Chất lượng kỹ thuật: 70% số điểm
 • Đề xuất tài chính: 30% số điểm
 • Hai giai đoạn đánh giá sẽ được thực hiện: Đánh giá chất lượng kỹ thuật sẽ được thực hiện trước đề xuất về giá thực hiện. CRD chỉ thực hiện đánh giá về giá đề xuất của các ứng viên có chất lượng kỹ thuật vượt quá 70% của 100 điểm.
 • Chỉ số đánh giá chất lượng kỹ thuật. Tổng số 100 điểm sẽ được phân bố như sau:
Tiêu chí Số điểm
Trình độ chuyên môn 30
Kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan 30
Kinh nghiệm làm việc với đối tác liên quan (lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và cộng đồng) 20
Kỹ năng trình bày và thúc đẩy 20
 • Chỉ số đánh giá đề xuất tài chính: Đề xuất tài chính có giá trị thấp nhất được đánh giá là đạt 100, và căn cứ vào đó để đánh giá các đề xuất còn lại.
 1. Qui trình tuyền chọn:
 • Ứng cử viên quan tâm phải đề xuất
 • CVs, đề xuất kỹ thuật;
 • Đề xuất tài chính (cùng chữ ký) là kinh phí cho toàn bộ hoạt động đánh giá được thể hiện bằng Việt Nam Đồng. Lưu ý giá cho chuẩn bị đề xuất, thương thảo thảo hợp đồng kể cả đi lại không được tính trong giá trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
 • Thời hạn nhận hồ sơ: 10/3/2017
 1. Các lưu ý khác
 • Trong thời gian thực hiện hợp đồng, các tư vấn:
 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế như GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập
 • Dự án sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng

Các cá nhân quan tâm vui lòng liên hệ đến Dự án VCSF2012.10:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: +54 3 529749;      Fax: +54 3 530000

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân gửi hồ sơ trên file điện tử theo địa chỉ email: thangtc@crdvietnam.org 

Kính mời quý vị xem thông tin chi tiết trong file đính kèm tại đây:ToR tuyen tu van ho tro thi diem mo hinh giam sat dau tu cong dong

 

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ