Các lĩnh vực hoạt động

1.1. Lĩnh vực tư vấn
Các hoạt động tư vấn
TT cung cấp các dịch vụ và hoạt động tư vấn cho các chương trình/dự án PTNT được tài trợ bởi các tổ chức khác nhau (chủ yếu là các tổ chức phi chính phủ) ở khu vực miền Trung. Lĩnh vực tư vấn bao gồm 3 bộ phận: Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo&nghiên cứu và bộ phận thông tin.
•    Hỗ trợ kỹ thuật
Trong 15 năm qua, TT đã và đang hỗ trợ về kỹ thuật và xây dựng hệ thống tín dụng cho 125 dự án được tài trợ bởi các tổ chức phi chính phủ Quốc tế, được thực hiện tại 190 xã của 20 huyện ở 7 tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.
Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của TT chủ yếu là: Xây dựng năng lực cho cộng đồng; Phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Nâng cao sức khỏe, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; và Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn.
Nhiều tiến bộ kỹ thuật được TT giới thiệu theo phương pháp “Phát triển kỹ thuật có sự tham gia” đã được nông dân chấp nhận và áp dụng thành công vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Nhiều dự án được TT hỗ trợ về kỹ thuật đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người hưởng lợi, cuộc sống của họ từng bước được cải thiện. Nhiều hộ nghèo vay vốn của dự án để phát triển sản xuất không những đã đủ ăn mà còn trở nên khá giả hơn.
•    Nghiên cứu khả thi dự án
Trung tâm đã tiến hành nhiều nghiên cứu khả thi nhằm thẩm định cho sự phê duyệt dự án theo yêu cầu của các cơ quan tài trợ. Bằng chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, các cán bộ CRD đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và bổ ích cho các tổ chức tài trợ cũng như cho ban quản lý dự án địa phương. Đồng thời, CRD cũng đưa ra những kiến nghị để thực hiện tốt dự án nếu như được đầu tư.
    Giám sát và đánh giá dự án
Trung tâm thường xuyên tổ chức các đợt giám sát, đánh giá bao gồm cả đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc dự án. Hoạt động này đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về kết quả , hiệu quả cũng như những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cho tất cả các bên tham gia dự án. Đồng thời cũng đưa ra kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn dự án ở các giai đoạn tiếp theo.
    Lập kế hoạch tiểu dự án có sự tham gia của cộng đồng
Trung tâm đã giúp cho nhiều chương trình lớn để tiến hành lập kế hoạch tiểu dự án có sự tham gia của cộng đồng ở cấp thôn/xã (VDP/CDP). Đồng thời, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và tư vấn cho ban quản lý dự án các cấp để thực hiện thành công các chương trình/dự án lớn đã được đầu tư.
Nói chung, trong lĩnh vực tư vấn, các cán bộ của TT đã làm việc một cách nhiệt tình, tích cực và hiệu quả; đã tìm ra những phương pháp phù hợp để chuyển giao các quy trình kỹ thuật. Hầu hết các quy trình này đã được người dân địa phương chấp nhận và ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống.

1.2. Đào tạo và Nghiên cứu
•    Hoạt động đào tạo
Trung tâm hiện có nguồn nhân lực dồi dào được tuyển chọn từ nhiều Khoa chuyên môn khác nhau của Đại học Huế. Đây là đội ngũ có nhiều kinh nghiệm thực tế cũng như kiến thức về PTNT và các lĩnh vực có liên quan. Trong nhiều năm làm việc và được đào tạo ở trong nước và nước ngoài, các cán bộ TT đã được nâng cao về phương pháp tập huấn và đặc biệt là phương pháp lấy người học làm trung tâm.
Được sự tài trợ của nhiều tổ chức như: ICCO, SNV (Hà Lan), WB, ADB, BdfW, NAV, WV, Chương trình PTNT của Luxambua ở Tây Nghệ An và ở Thừa Thiên Huế, chương trình PTNT của Na Uy tại Quảng Trị, Dự án Chia Sẻ do tổ chức SIDA (Thụy Điển) tài trợ tại Quảng Trị, … TT đã tổ chức hàng nghìn khóa đào tạo ngắn hạn về PTNT và kỹ thuật nông nghiệp cho hàng trăm nghìn cán bộ và người dân địa phương nhằm phục vụ cho sự nghiệp PTNT và xóa đói giảm nghèo trong khu vực. Các nội dung đào tạo chủ yếu là: PRA và lập kế hoạch dự án; Quản lý dự án; Giám sát và đánh giá; Viết đề xuất dự án; Viết báo cáo dự án; Phát triển cộng đồng; Giới; Kế hoạch tín dụng; Khuyến nông; Kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Bảo quản và chế biến nông sản; Giảm thiểu rủi ro thiên tai và Thích ứng với BĐKH, ….
Ví dụ, Trung tâm đã được Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Ngân hàng thế giới lựa chọn để tham gia biên soạn tài liệu và tập huấn cho các cán bộ (từ cấp xã đến cấp tỉnh) của dự án “ Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng” (CBRIP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Trong khuôn khổ của dự án này, khoảng 12.600 lượt người ở 611 xã nghèo của 98 huyện tại 13 tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Phước đã được TT đào tạo và tư vấn để đào tạo lại, trong 4 năm (2001-2004).
Nhìn chung, hoạt động đào tạo của TT đã có những đóng góp to lớn để nâng cao năng lực cho các cán bộ và người dân địa phương.  Hoạt động này đã góp phần mang lại thành công cho các dự án xóa đói giảm nghèo trong khu vực.
•    Hoạt động nghiên cứu 
Trong những năm qua, Trung tâm đã tiến hành nhiều nghiên cứu tập trung vào các nội dung:  Phương pháp chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; Phát triển thị trường nông sản; Cải thiện sinh kế cho người dân; Ứng dụng kiến thức bản địa vào sản xuất; Ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai; Quản lý và bảo vệ tài nguyên bền vững; Tăng cường thể chế và phát huy dân chủ cơ sở; Bản tồn văn hóa truyền thống; và Nghiên cứu về chính sách. Hầu hết các nghiên cứu đều áp dụng phương pháp PAR (Nghiên cứu hành động có sự tham gia). TT cũng đã sử dụng các kết quả nghiên cứu để cung cấp thông tin cho hoạch định hoặc để vận động chính sách nhằm để đưa ra những chính sách có lợi cho người nghèo.

1.3. Hoạt động thông tin
Hàng năm, Trung tâm tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, các chuyến tham quan học tập, và trao đổi kinh nghiệm cho các cán bộ dự án của các tổ chức khác nhau trong và ngoài khu vực. Đặc biệt, các hội thảo cũng nhằm mục đích cung cấp thông tin cho việc hoạch định và vận động chính sách với chính quyền các cấp.
Trong hoạt động thông tin, Trung tâm cũng đã xây dựng các mô hình trình diễn về sản xuất và tổ chức các hội thảo đầu bờ nhằm nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật ra sản xuất theo phương pháp “Nông dân tự chuyển giao cho nông dân””.

1.4. Lĩnh vực Phát triển cộng đồng
Bộ phận phát triển cộng đồng có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các dự án phát triển, hiện nay lĩnh vực này hoạt động chủ yếu ở các tỉnh Bắc miền Trung.
Trung tâm đã tổ chức nhiều đợt điều tra nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) ở nhiều xã, chủ yếu ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Kết quả của các đợt điều tra là cơ sở để xây dựng các dự án nhằm phát triển sinh kế cho các cộng đồng nghèo và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân ở trong khu vực.
Do tôn trọng sự tham gia của cộng đồng nên hầu hết các dự án do TT xây dựng đều đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của người dân và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Do vậy, việc triển khai thực hiện các dự án đều thuận lợi, được cán bộ và nhân dân địa phương nhiệt tình ủng hộ. Các dự án đều phát huy được hiệu quả đúng như mục đích ban đầu đã đặt ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ