Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
05

Gia hạn thời gian Tuyển đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế trồng cây lâm sản ngoài gỗ

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn […]

04

Tuyển đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế trồng cây lâm sản ngoài gỗ

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (WWF-Việt Nam) thực hiện dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn […]

03

Cấp phát heo giống bản địa cho các hộ hưởng lợi

Trong 2 ngày 28 và 29/3/2022 Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) phối hợp với Ban quản lý dự án BMZ huyện Nam Giang tổ chức “Lễ cấp phát heo cho các hộ hưởng lợi”. Hoạt động nhằm hỗ trợ, cung cấp 281 heo đen cho 144 hộ hưởng lợi tại 3 […]

03

Hội chợ Giới thiệu Sản phẩm nông nghiệp thanh niên khởi nghiệp năm 2022

Trong 2 ngày 25 và 26/3/2022 Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Nam Giang tổ chức “Hội chợ Giới thiệu Sản phẩm nông nghiệp thanh niên khởi nghiệp năm 2022”. Hội chợ nhằm mục đích quảng bá các sản phẩm […]

03

Gia hạn thời gian Tuyển chọn tư vấn để thiết kế kỹ thuật và hướng dẫn xây dựng mô hình nuôi heo đen tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) đang có nhu cầu và cần tuyển chọn tư vấn để thực hiện hoạt động tư vấn “Thiết kế kỹ thuật và hướng dẫn xây dựng mô hình nuôi heo đen” tại huyện Nam Giang. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2022 đến tháng 5/2022. […]