Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
09

Tuyển tư vấn thúc đẩy thành lập các Ban quản lý rừng cộng đồng, Mạng lưới rừng cộng đồng cấp huyện

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm: Tỉnh Kon Tum Thời gian thực hiện: 26/09/2021 – 30/05/2023 Thời hạn nộp hồ sơ: 25/09/2021 1. Giới thiệu Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế […]

09

Tuyển giảng viên tập huấn Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và vận động chính sách cấp cơ sở cho Mạng lưới rừng cộng đồng ở tỉnh Kon Tum

Tiêu đề: Tuyển giảng viên tập huấn cho Mạng lưới rừng cộng đồng ở tỉnh Kon Tum Mục tiêu Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và vận động chính sách cấp cơ sở cho Mạng lưới rừng cộng đồng ở tỉnh Kon Tum. Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển […]

09

Tuyển giảng viên tập huấn về Quyền và Nghĩa vụ của cộng đồng sau khi được giao đất giao rừng theo Luật Đất đai, Luật lâm nghiệp và các văn bản pháp luật khác liên quan

Tiêu đề: Tuyển giảng viên tập huấn cho Mạng lưới cộng đồng được giao rừng ở tỉnh Kon Tum Mục tiêu: Nâng cao hiểu biết của người dân về Quyền và Nghĩa vụ của cộng đồng sau khi được giao đất giao rừng theo Luật Đất đai, Luật lâm nghiệp và các văn bản pháp […]

09

Tuyển dụng cán bộ truyền thông

1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Cán bộ Truyền thông 2. SỐ LƯỢNG: 01 người 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Phụ trách mảng truyền thông của Trung tâm bao gồm:  + Quản lý và vận hành trang web, fanpage và facebook của Trung tâm;  + Xây dựng các tài liệu truyền thông cho tổ chức, viết […]

09

Tuyển đơn vị tư vấn giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Tiêu đề: Tuyển đơn vị tư vấn giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Mục tiêu: Thực hiện các nội dung công việc và hoàn thành hoạt động giao rừng gắn với đất lâm nghiệp có nguồn gốc từ các công ty nông lâm nghiệp cho 04 cộng đồng dân cư thôn […]