Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) đang có nhu cầu tuyển dụng tư vấn cho hoạt động tổ chức 02 lớp tập huấn  về Qui trình lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội có sự tham gia cấp xã, thôn cho cán bộ địa phương tại 02 xã của huyện Phong Điền và 02 xã của huyện Nam Đông (1 lớp/huyện).

Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực

  • Tư vấn chính:
  • Bằng sau đại học chuyên ngành liên quan
  • Kỹ năng tổ chức, điều hành và thúc đẩy thảo luận nhóm  tốt
  • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong công tác Lập kế hoạch và tập huấn
  • Kỹ năng giao tiếp tốt
  • Tư vấn phụ:
  • Trình độ đại học trở lên chuyên ngành liên quan
  • Kỹ năng tổ chức, điều hành và thúc đẩy thảo luận nhóm  tốt
  • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác Lập kế hoạch và tập huấn
  • Kỹ năng giao tiếp tốt

Các cá nhân quan tâm vui lòng liên hệ đến Dự án VCSF2012.10:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: +54 3 529749;      Fax: +54 3 530000

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân gửi hồ sơ trên file điện tử theo địa chỉ email: thangtc@crdvietnam.orgThời hạn nhận hồ sơ: 09/5/2016. Chi tiết xin lòng xong xem TOR đính kèm

 

 

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of