Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung đã và đang hợp tác với nhiều chuyên gia, tổ chức thúc đẩy quản lý rừng cộng đồng ngày càng phát triển hơn.

Phim tài liệu là những ghi nhận về bài học từ các mô hình ở miền Trung Việt Nam trong quản lý rừng cộng đồng.

Qua đó, phim tài liệu cũng đã chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm thực tế quý báu của chính các chuyên gia, cán bộ quản lý dự án và đặc biệt là của cộng đồng địa phương thuộc các vùng khác nhau đúc rút từ những mô hình đã thực hiện trong nhiều năm qua.

Kính mời click vào link để xem phim: CRD rừng cộng đồng làm sao để hiệu quả

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of