Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng

Mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa khi mua các loại máy làm đất, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè, mía…; máy móc thiết bị dùng cho sản xuất giống thủy sản, vật tư thiết bị xây dựng cải tạo các ao (hồ) nuôi thủy sản…

Quyết định cũng nêu rõ áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp trong nước chưa chế tạo được; đồng thời hỗ trợ 100% kinh phí cho các tổ chức, cá nhân mua giống để áp dụng thử nghiệm tiến bộ kỹ thuật lần đầu đối với các giống lúa, ngô có năng suất, chất lượng cao.

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of