Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng
Tin từ dự án FLEGT – Khu vực miền Trung
Hiện nay, dự án FLEGT – Khu vực miền Trung cần tuyển một nhóm tư vấn để tiến hành hoạt động đánh giá kết thúc dự án “Tăng cường sự tham gia của mạng lưới các tổ chức xã hội Việt Nam ở khu vực miền Trung trong tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định VPA-FLEGT”. 

Xin vui lòng xem điều khoản tham chiếu (ToR) ở đường link đính kèm dưới đây:
http://www.ngocentre.org.vn/…/evaluation-team-project-final…
Nhóm tư vấn quan tâm đến hoạt động có thể gửi CVs (sơ yếu lí lịch) và thư quan tâm về Văn phòng Dự án FLEGT đến hết ngày 20/02/2017.

15698339_821107528029045_5270753110992100582_n

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of