Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng
05

Họp báo cáo kết quả nghiên cứu về quy ước quản lý rừng cộng đồng

Sáng nay ngày 7/5, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế đã tổ chức buổi họp báo cáo kết quả nghiên cứu “Đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện quy ước quản lý rừng cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế”. Ông Phan Văn Hùng báo […]

04

Phổ biến và nhân rộng kiến thức khai thác lâm sản ngoài gỗ bền vững

Vừa qua, Huyện đoàn A Lưới với sự tư vấn của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) đã tổ chức 4 cuộc phổ biến và nhân rộng kiến thức khai thác lâm sản ngoài gỗ bền vững cho các nhóm hộ quản lý rừng tại xã Hương Nguyên. Trưởng nhóm thôn Tù […]

03

Phát triển sản phẩm từ bảo tồn “đòn bẩy” để phát triển nông thôn bền vững

Phó chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương khai mạc hội thảo “Sản phẩm từ bảo tồn không chỉ đóng góp vào sự phát triển đối với khu vực nông thôn mà còn mang giá trị sâu sắc về bảo tồn các giá trị tự nhiên, cũng như các giá trị văn […]

03

Cộng đồng quản lý bảo vệ rừng lần đầu tiên chung tay góp quỹ phát triển sinh kế thôn bản

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, câu thành ngữ này thật phù hợp để nói về quỹ phát triển sinh kế thôn bản được 22 nhóm hộ trong mạng lưới quản lý bảo vệ rừng và đang dạng sinh học trích từ quỹ dịch vụ môi trường […]

02

Xúc tiến hoạt động tuần tra rừng và chăm sóc mây năm 2019

 Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm Huế vừa tổ chức cuộc họp lập kế hoạch quản lý bảo vệ rừng năm 2019 trong đó nội dung chính là xúc tiến hoạt động tuần tra rừng và chăm sóc mây ngày 21.2  vừa qua tại xã Thượng Lộ […]