Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng
Niềm vui thu hoạch lạc giống cả 2 vợ chồng bà Hạnh
Niềm vui thu hoạch lạc giống cả 2 vợ chồng bà Hạnh

Thông tin về dự án

– Tên dự án: Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế

– Mã số dự án: VCSF.2012.10

– Năm dự án: 1/4/2013 – 30/4/2014

– Ngân sách dự án: 70.000 EURO

– Cơ quan tài trợ: Đại sứ Quán Ai Len tại Việt Nam

– Cơ quan thực hiện: Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), ĐHNL-Huế

Mời quý vị và các bạn quan tâm, tải file tài liệu này tại đây: Bao cao 1 nam du an Irish-Final-TV

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of